Noni Lazaga > Works > Paintings > Cosmokaku  

Aida ni 3
Mixed technique on canvas
4 pieces
300x 200 cm
1999

<<